Anasayfa    Akademik    Eğitim   Klinik     Poliklinik    İletişim  Linkler  E-mail

 
 

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI’NIN TARİHÇESİ
     

     
   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniğinden Doç.Dr.Jale CORDAN’ın 28.06.1977 tarihinde Bursa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine atanmasıyla fakültemizde İç Hastalıkları bünyesinde Kardiyoloji seksiyonu kurulmuştur. İç Hastalıkları Kürsüsünden rotasyonla gönderilen asistanlarla eğitim-öğretim, klinik ve poliklinik faaliyetler İç Hastalıkları ile birlikte yürütülmüştür. Kısa sürede bu seksiyonda altı yataklı Koroner Yoğun Bakım,Kalp Kateterizasyonu Laboratuvarı, Elektrokardiyografi, Ekokardiyografi laboratuvarları kurulmuş ve Kardiyoloji Polikliniği faaliyete geçirilmiştir.
    Kardiyoloji seksiyonunca kurulan Hemodinami laboratuarı Radyoloji’nin skopi odasında hizmet görmekte idi. 3 gün Kardiyoloji seksiyonu, 1 gün Pediatrik Kardiyoloji, 1 gün Nöroloji ve Nöroşirürji Kliniği çalışmakta idi.
        28-29.09.1981 tarihinde Türk Kardiyoloji Derneği ile ortaklaşa çalışılarak Bursa’da ilk Ulusal Kardiyoloji Kongresi yapılmıştır.
       1982 yılında YÖK kanundan sonra Rektör’ün emri ile Anjiokardiyografi Laboratuvarı ve Kardiyoloji Polikliniği kapatılmıştır.
     17.12.1982 yılında Prof.Dr. Nedim ÇOBANOĞLU Dicle Üniversitesi’nden gelerek Kardiyoloji seksiyonuna atanmıştır.
      17.05.1991 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunca, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ”Kardiyoloji Anabilim Dalı” kuruldu ve Anabilim Dalı Başkanlığına Prof.Dr.Nedim ÇOBANOĞLU atanmıştır.
      1976 yılında Görükle’de yapımı başlamış olan Uludağ Üniversitesi Kampüsü 1990 yılında işletmeye açılmıştır. Kardiyoloji Anabilim Dalını oluşturan Kardiyoloji Polikliniği, Kardiyoloji Kliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi ile Noninvasiv Laboratuvarında (EKG-Ekokardiyografi, Holter, ve Efor testi) yeni yerleşim yeri olan kampüste hizmet vermeye başlamıştır.
        28.09.1993 Bursa’da ikinci Ulusal Kardiyoloji Kongresi düzenlenmiştir.
İpeker Ailesinin katkıları ile klinik donatılarak, modern bir Kardiyoloji Kliniği oluşmuştur.
Dr. Ali AYDINLAR 1985 yılında uzman olarak o zamanki Kardiyoloji seksiyonunda çalışmaya başlamıştır,  Dr.Sümeyye GÜLLÜLÜ 1990 yılında Kardiyoloji seksiyonunda uzman olarak çalışmaya başlamıştır, daha sonraki dönemde İç Hastalıkları asistanı olarak başlayan ve Kardiyolojinin Anabilim Dalı olması ile Kardiyoloji asistanlığına geçen Dr.Dilek YEŞİLBURSA ve Dr.Kani GEMİCİ’de kardiyoloji anabilim dalında çalışmaya başlamışlardır. 1993 yılında Dr.Ethem KUMBAY, Dr. A.Rıza KAZAZOĞLU ve Dr.O.Akın SERDAR kliniğe atanmıştır. Yeni arkadaşlarımızın katılımları ile modern bir şekilde Kardiyoloji Anabilim Dalı Hemodinami Laboratuvarı faaliyete geçmiştir. Böylece Kalp Kateterizasyonları, Koroner Anjiyografi, PTCA ve Stent uygulamaları başlatılmıştır.
         Doç.Dr. Kani GEMİCİ 13 Şubat 2004 tarihinde Üniversitemizden ayrılarak ‘Memorial Hastanesi’ne geçmiştir.
        Dr.Aysel Aydın Kaderli, 2003 tarihinden itibaren kliniğimizde uzman doktor olarak çalışmaya başlamıştır. Dr. Aysel Aydın Kaderli, 2005 bahar döneminde Fizyoloji Anabilim Dalı"da doktora programına başlamıştır.
       Dr.Tunay Şentürk, 2004 tarihinden itibaren uzman doktor olarak kliniğimiz de çalışmaya başlamıştır. Tunay Şentürk, Farmakoloji Anabilim Dalı"da doktora programına başlamıştır.

       Prof.Dr.Nedim ÇOBANOĞLU’nun 01-07-1997 tarihinde emekli olması ile Prof.Dr.Jale CORDAN Anabilim Dalı Başkanlığına seçilmiştir ve Profesör Cordan 12-05-2005 tarihinde emekli olmuştur. Prof.Dr.A.Rıza KAZAZOĞLU. 16 Nisan 20-10-2010 tarihinde sağlık nedenleri ile emekliye ayrılmıştır.
 
      Şu anki anabilim dalı başkanı Prof. Dr Ali Aydınlar’dır.
 
               Halen Kardiyoloji Anabilim Dalında görevli Öğretim Üyeleri şunlardır:

Prof.Dr.Ali AYDINLAR
Prof.Dr.Ethem KUMBAY
Prof.Dr.O.Akın SERDAR
Prof.Dr.Sümeyye GÜLLÜLÜ
Prof.Dr.Dilek YEŞİLBURSA
Doç.Dr.İbrahim BARAN
Doç.Dr.Bülent ÖZDEMİR
Yrd.Doç.Dr.Aysel AYDIN KADERLİ
Yrd.Doç.Dr.Tunay ŞENTÜRK

Halen Kardiyoloji Anabilim Dalında toplam 18 Araştırma Görevlisi uzmanlık eğitimini sürdürmektedir.
 
Uzmanlık eğitimini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında yapan doktorlar şunlardır:


Dr.Ali AYDINLAR,
Dr.Sümeyye GÜLLÜLÜ,
Dr.Dilek YEŞİLBURSA,
Dr.Kani GEMİCİ,,
Dr.Cem HEPER,
Dr.Alper SERÇELİK,
Dr.Melih AKSU,
Dr.İbrahim BARAN,
Dr.Bülent İLÇÖL,
Dr.Kubilay KAYA,
Dr.Aslan ÖZDEMİR,
Dr.Fatih TEKİNER,
Dr.Erkan EKİCİBAŞI
Dr.Ertuğrul MEHMETOĞLU,
Dr.Ahmet Yener ODABAŞI,
Dr.Sevil GOGOLADZE GÜÇLÜ,
Dr.Davran ÇİÇEK,
Dr.EmirDOĞAN,
Dr.Melike AYDIN,
Dr.Tunay ŞENTÜRK,
Dr.Yelda SALTAN,
Dr.Uğur YUVANÇ,
Dr.Neslihan ŞENGEZER,
Dr.Baybars TÜREL,
Dr.Metin GÜRBÜZ,
Dr.Tarık TORUN,
Dr.Bülent ÖZDEMİR,
Dr.Murat SARAÇ,
Dr.Adem EKBUL,
Dr.Şenol COŞKUN,
Dr.Aysel AYDIN KADERLİ,
Dr.Saim SAĞ,
Dr.Çağdaş AKGÜLLÜ,
Dr.Murat FAZLIOĞLU,
Dr.Ufuk ERYILMAZ,
Dr.Kemal KARAAĞAÇ,
Dr.Enver YÜCEL,
Dr.Salih ERYILMAZ,
Dr.Hakan UÇAR,
Dr.Yusuf AKTÜRK,
Dr.Barış ŞENSOY,
Dr.Sinan ARSLAN,
Dr.Özlem AYDIN,
Dr.Gökhan BİLGİLİ,
Dr.Sezgin ALBAYRAK,
Dr.Ali EMÜL,
Dr.Zeynel Abidin YETGİN
Dr.Tolga DOĞAN,  Dr. Osman ÖZDABAKOĞLU

 

 
  http://kardiyoloji.uludag.edu.tr

Site Kullanımı Hakkında

Tasarım: Saim Sağ